Батерии

Всички видове тягови и полутягови батерии с доказано качество

Батериите за електрокари са критичен компонент, който осигурява необходимата мощност за работа с електрически мотокари. Ето защо фирма АБО2012 ООД се отнася особено сериозно към тях, защото качеството на батериите и правилната им експлоатация могат да спестят пари и проблеми на клиентите си.Тези батерии са големи, тежкотоварни единици, проектирани да доставят високи нива на енергия за захранване на електродвигателите и хидравличните системи на мотокара.

Ето малко информация за батериите за мотокари:

 1. Видове батерии за мотокари:

  Оловно-киселинни батерии: Традиционните оловно-киселинни батерии обикновено се използват в мотокари. Предлагат се в различни конфигурации, включително конвенционални и неизискващи поддръжка опции.

  Литиево-йонни батерии: Съвсем наскоро литиево-йонните батерии придобиха популярност в приложенията на мотокари поради тяхната по-висока енергийна плътност, по-дълъг живот на цикъла и по-бързи възможности за зареждане.
 1. Основни харектеристики на батериите:

  Капацитет: Капацитетът на батерията се измерва в амперчасове (Ah) и определя колко дълго мотокарът може да работи с едно зареждане.

  Напрежение: Батериите на мотокара обикновено имат напрежение, вариращо от 24 V до 80 V, в зависимост от размера и изискванията за мощност на мотокара

  Тегло: Батериите за мотокари са тежки поради техния размер и материалите, които съдържат. Теглото на батерията влияе върху общото тегло и стабилност на мотокара.

  Време за зареждане: Оловно-киселинните батерии често изискват по-дълго време за зареждане в сравнение с литиево-йонните батерии, което може да доведе до прекъсване. Литиево-йонните батерии предлагат по-бързи възможности за зареждане. Цикъл на живот: Литиево-йонните батерии обикновено имат по-дълъг цикъл на живот (брой цикли на зареждане и разреждане) в сравнение с оловно-киселинните батерии.

  Поддръжка: Оловно-киселинните батерии може да изискват редовна поддръжка, като добавяне на вода и изравняване на зарядите. Литиево-йонните батерии не изискват поддръжка.
 1. Зареждане и поддръжка:

  Правилното зареждане е от решаващо значение за удължаване на живота на батерията. Презареждането или недостатъчното зареждане може да повлияе отрицателно на производителността и дълголетието на батерията. Оловно-киселинните батерии може да се нуждаят от доливане, за да се поддържат подходящи нива на електролита и да се предотврати повреда от прегряване. Литиево-йонните батерии обикновено имат по-прост процес на зареждане и не изискват поливане или обширна поддръжка.

 2. Инфраструктура за зареждане:

  Оловно-киселинните батерии изискват специални зони за зареждане с подходяща вентилация и мерки за безопасност. Литиево-йонните батерии може да изискват специализирано оборудване за зареждане и решения за съхранение.

 3. Замяна:

  Батериите имат ограничен живот и с времето капацитетът и производителността им намаляват. Когато обмисляте подмяна на батерията, важно е да изберете батерия, която отговаря на спецификациите на мотокара и изискванията за производителност.

 4. Екологични съображения:

  Оловно-киселинните батерии съдържат олово и сярна киселина, което прави правилното рециклиране и изхвърляне важно. Литиево-йонните батерии също изискват подходящо рециклиране поради химичния си състав. Изборът на правилния тип батерия за вашия мотокар зависи от фактори като вашите оперативни нужди, бюджет и инфраструктура за зареждане. Литиево-йонните батерии предлагат предимства по отношение на производителност и поддръжка, но може да са с по-високи първоначални разходи. Оловно-киселинните батерии са по-често срещани и често по-бюджетни, но може да изискват повече поддръжка. Препоръчително е да се консултирате с фирма АБО2012 ООД, като експерти в областта, за да вземете информирано решение въз основа на вашите специфични изисквания.

Енергия за вашите машини

Фирма АБО 2012 се ангажира с доставка в най-кратък срок на всички видове
тягови и полутягови батерии – най-добро качество на най-добра цена на пазара:

Най-добрите цени

Избираме най-подходящата за Вас, според доставчик и цена

Допълнителна помощ

В състояние сме да управляваме парка Ви с електрически машини

Извършваме ремонт

Не всяка батерия е за смяна, в момента има технологии, които позволяват да се удължи живота с една до две години

контрол на експлоатацията

Монтиране на специални датчици, които позволяват да се проследи как е работила – колко е заредена, колко е била разредена преди заряд, кога и колко вода е долята. Основната причина за съкращаване живота на една батерия е неправилната екплоатация

По-кратки срокове за доставка

Предлагаме батерии от следните доставчици Hoppeke и EnerSys , с цел оптимизиране на срока на доставка и цената.

Сервизна форма за кари

Свържете се с нас!