Инструкции за безопасна работа

Полезна информация за безопасна работа с мотокари. За да осигурим правилната експлоатация на мотокарите, ние съставихме кратко ръководство за оператори на подемно-транспортна техника и оборудване. За повече информация относно поддръжката и обучението на място за обучение по безопасност, свържете се с управителя на нашата компания, който с удоволствие ще ви окаже помощ. Инструкции за безопасна работа с мотокари. Само подходящо обучени, сертифицирани и упълномощени служители имат право да работят с оборудването. Операторите винаги трябва да носят подходящо работно облекло. Подходящо защитно оборудване, включително светло отразяващи якета, предпазни обувки и каски. Оборудването за подемно-транспортна техника трябва винаги да бъдат ежедневно инспектирани преди започване на работа. Ако се установят някакви неизправности, тази информация трябва да се предаде на началника на смяната. За това винаги следвайте инструкциите за ръководството.

Инструкции за безопасна работа

Оборудването, което изисква ремонт, не трябва да се пуска в експлоатация, а ремонтът и поддръжката трябва да се извършват само от квалифициран персонал като сервизни инженери, които са наети от фирмата за мотокари. Лицата с мокри или мазни ръце или обувки не трябва да боравят с оборудването, тъй като те могат да се изплъзнат от ръчките за управление, което да доведе до инциденти. Винаги използвайте предвидените стъпала и парапети за качване и слизане от мотокара. Преди да започнете работа, уверете се, че сте в удобна работна позиция и че всички контролери са на място. Подлакътникът, седалката и огледалата за обратно виждане трябва да бъдат правилно регулирани а предпазният колан трябва да бъде поставен. Не работете с мотокара, когато не сте на седалката на оператора.

Правила и разпоредби

Спазвайте всички правила, разпоредби и ограничения на работното си място и използвайте мотокара само по предварително определени маршрути и в определени зони. Спазвайте всички предупредителни знаци. Винаги гледайте в посока на движение и наблюдавайте какво се случва в околността. Винаги спазвайте ограничението на скоростта, когато управлявате мотокара. Намалете скоростта, преди да направите завой или заобикаляне на препятствия. Шофирането с висока скорост, докато правите остър завой, може да доведе до преобръщане на мотокара. Забранено е ненужно прилагане на аварийно спиране, внезапно стартиране, завъртане или промяна на посоката на движение. Избягвайте удари, дупки, чужди предмети и бъдете изключително внимателни, когато шофирате по хлъзгави повърхности. Не шофирайте върху предмети като отломки, разпръснати по пътя и така нататък, тъй като това може да доведе до изместване на товара или загуба на контрол върху подемно-транспортното средство.

Правила и разпоредби

Забавете и използвайте клаксона в непосредствена близост до ъгли, изходи, входове, стълби, врати, пешеходни пътеки и в непосредствена близост до други работници. Освен ако не е абсолютно необходимо, не използвайте мотокара в непосредствена близост до друго работещо оборудване. Поддържайте безопасно разстояние от други мотокари, ако правят трудно предвидими маневри. Винаги поддържайте достатъчно разстояние, за да спрете безопасно. Премествайте товарите внимателно и проверявайте тяхната стабилност и баланс преди повдигане, спускане или преместване. Падащите товари могат да причинят наранявания и щети. При преместване на товара той трябва да бъде наклонен назад, а вилиците трябва да бъдат спуснати до минимално допустимата височина. Това ще увеличи стабилността на мотокара, докато работи. Когато управлявате мотокара, вилицата не трябва да се повдига високо над земята. Не се движете и не правете завои с вилици в повдигнато положение или наклонени напред.

Съвени за подреждане на товари

Уверете се, че няма препятствия при повдигане, спускане или подреждане на товари. Бъдете внимателни, когато подреждате товари, за да не ги изпуснете. Преместването на товара на минимална височина осигурява добра гледка напред. Задвижвайте мотокара обратно, ако товарът ограничава видимостта, освен ако не се движите нагоре по наклон. Осигурете добра видимост на багажника където се поставя товара, когато поставяте стоката. При заден ход наклонете вилицата напълно назад и се уверете, че товарът е здраво закрепен преди шофиране. Ако нямате достатъчно видимост, спрете и се уверете, че можете да продължите да шофирате безопасно. В такива случаи потърсете помощ от асистенти. Не превозвайте други хора на мотокара, освен ако за това не е предвидено второ място. Мотокарите са предназначени за превоз на товари, а не на хора. Не използвайте мотокар за вдигане на хора. Ако е необходимо повдигане на човек, използвайте само сигурно закрепена работна платформа и предпазни средства и спазвайте всички предпазни мерки.

Сигурен и правилен начин за подреждане на товари

Не стойте и не ходете под товара, повдигащото устройство или приспособленията. Товарът може да падне и да причини сериозни наранявания на хората, стоящи под него. Уверете се, че ръцете и краката ви не са между напречните елементи на повдигателната уредба на мотокара, тъй като те могат да бъдат заклещени и сериозно наранени, ако мачтата е спусната. Не забравяйте да управлявайте мотокара напред, когато има голям наклон, особено когато сте с товар. Забранено е товаренето и разтоварването на стоки върху наклонена повърхност. Не повдигайте и не премествайте незащитени или нестабилни товари. Уверете се, че товарът е правилно поставен и разположен върху двете вилици. Подреждайте стоките върху палети и платформи по сигурен и правилен начин. Използвайте въжета, за да закрепите тежестите, ако е необходимо. Когато премествате дълги, високи или обемисти товари, работете с товарача с най-голямо внимание. Уверете се, че по пътя на движението няма хора или препятствия.

Инструкции за безопасна работа

Не използвайте краищата на вилиците като лост за повдигане на тежки товари. Не натискайте товара с върховете на вилиците и не използвайте накланящия се цилиндър за изтегляне на товара. Не претоварвайте оборудването и не поставяйте допълнително тегло върху противотежестта на мотокара. Запознайте се с инструкциите за повдигане на товари и никога не надвишавайте товароподемността на товарача и използваното приспособление. Превишаването на максималната товароподемност може да доведе до повдигане на задните колела на мотокара от земята. Което от своя страна да доведе до преобръщане на мотокара със сериозни последици за увреждане на мотокара и товара. Забранено е повдигането и преместването на товара, докато той лежи равномерно на двете вилици. Забранено е повдигането на товар само с една вилица. Използвайте палети и платформи, които могат да издържат теглото на товара. Не използвайте повредени или деформирани палети и платформи.

Инструкции за безопасна работа

Уверете се, че кръгли, високи, дълги или широки тежести са балансирани и здраво закрепени, и бъдете изключително внимателни, когато ги премествате. Карайте и правете завои с бавна скорост, за да предотвратите изместването на товара. Помолете някой да ви помогне в зоната с ограничено маневриране и не забравяйте да следвате сигналите на асистента. Спазвайте всички предупредителни и указателни знаци, по-специално тези относно максималното натоварване на пода и височината на главата, които могат да се различават в зависимост от обекта. Помислете за височината на товара, мачтата и мотокара над главата при влизане или излизане от помещенията. Бъдете внимателни, когато работите с мотокара на товарен док или изход, като спазвате безопасно разстояние от ръба, тъй като мотокарът може да падне и да причини нараняване или трайни повреди на товара. Оборудването може да се презарежда само в специално определени зони. Винаги изключвайте мотокара, докато зареждате с гориво. Паркирайте мотокара на определено място. Спуснете напълно вилиците на земята и включете ръчната спирачка. Спрете двигателя на товарача и извадете ключа за запалване.

Още от блога на Або2012:

За нас

Стелажни системи

Товаро-подемна техника

 

 

Последни статии

Свържете се с нас!